Ο πολύπαθος χώρος της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία δεν έχει ανάγκη από διαθεσιμότητες και απολύσεις. Αντιθέτως έχει ανάγκη από ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε όλες τις δομές της ειδικής εκπαίδευσης και αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Για αυτό το λόγο η ΕΣΑμεΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητάει την κατάθεση τροπολογίας, προκειμένου να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/201 οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με τον αντίστοιχο κωδικό γενικής αγωγής και εκπαίδευσης και προέκταση «50» και να επανασυσταθούν οι καταργούμενες οργανικές θέσεις τους.

 Η ένταξή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής των ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ(Κεραμικής, Χειροτεχνίας, Αγγειοπλαστικής, Μεταξοτυπίας, Βιβλιοδεσίας) στις διατάξεις του άρθρου 82 έχει ήδη δημιουργήσει αναστάτωση στο χώρο της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Αυτή τη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης απειλούνται με απόλυση, ενώ ταυτόχρονα το κεφάλαιο που έχει διατεθεί για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού των ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ απαξιώνεται, και μαζί με αυτό υποβαθμίζεται και η ποιότητα της ίδιας της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία!

 Η επιστολή στα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Παιδείας επισυνάπτεται.