Σχέδιο προτεινόμενου Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών στην αρμόδια υποεπιτροπή της Βουλής, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
 
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο κ. Μιχελάκης, προχώρησε στην επεξεργασία της επόμενης φάσης του Καλλικράτη, διότι η μορφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει αλλάξει μετά από πληθώρα νομοθετημάτων, είτε συστηματικού είτε αποσπασματικού χαρακτήρα, με συνέπεια τη δυσχέρεια του έργου των ΟΤΑ.
 
Στο σχέδιο δίνεται έμφαση στη συνάρθρωση, στη συνέργεια και στη δι-αντίδραση κεντρικής-αποκεντρωμένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης, επιφυλάσσοντας για το κράτος μόνο επιτελικό και συντονιστικό ρόλο. Το τελικό σχέδιο συντάχθηκε μετά από διαβούλευση με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με τα συναρμόδια υπουργεία.
 
Επιδιώχθηκε, όπως σημειώνεται, η συλλογή, η καταγραφή και η ορθολογική ταξινόμηση των διάσπαρτων νομοθετημάτων για τις αρμοδιότητες των δήμων και των Περιφερειών, η αναδιατύπωση και η αποσαφήνιση ορισμένων, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και κατά συνέπεια η πλημμελής εφαρμογή τους.
 
Ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια κωδικοποίησης των αρμοδιοτήτων αποτέλεσε η απλούστευση της άσκησής τους, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 
Συγχρόνως, το υπουργείο Εσωτερικών από χθες έχει θέσει σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις διαδικασίες των ληξιαρχικών πράξεων.