Το ΣΤ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να αποφανθεί εάν δικαιούνται ή όχι οι δικαστικοί υπάλληλοι το επίδομα των 176 ευρώ.

Ήδη κατόπιν αναβολής συζητήθηκαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με εισηγήτρια την πάρεδρο κ. Κασσιανή Μαρίνου, δύο υποθέσεις δικαστικών υπαλλήλων που διεκδικούν την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ για την τριετία 2003-2006. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων η κ. Μαρίνου δεν έλαβε θέση επί των ζητημάτων που ανακύπτουν, αλλά σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το ΣτΕ, αρκέστηκε να αναφερθεί στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και στο ιστορικό των υποθέσεων. Επίσης, στο δικαστήριο δεν παραστάθηκε δικηγόρος από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου για να υποστηρίξει τις θέσεις του.

Το Σεπτέμβριο του 2010, πριν την αναβολή συζήτησης των υποθέσεων, η κ. Μαρίνου είχε υποστηρίξει ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν δικαιούνται το επίμαχο επίδομα.

Ακόμη, η ίδια είχε αναφέρει κατά το πρόσφατο παρελθόν ότι η μη χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ στους δικαστικούς υπαλλήλους δεν συνιστά παραβίαση του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητας επειδή χορηγείται σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, πολύ περισσότερο όταν "δεν υφίσταται ταυτότης συνθηκών μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών υπαλλήλων".

Ο Άρειος Πάγος, με σειρά αποφάσεών του έχει κρίνει ότι δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία κ.λπ.). Επίσης, έχει κρίνει ο Άρειος Πάγος ότι δικαιούνται το εν λόγω επίδομα οι εξεταστές υποψήφιων οδηγών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι δικηγόροι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία.