Οι βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που έπεσαν από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα, ήταν αρκετές όχι μόνο να αυξήσουν τα αποθέματα των ταμιευτήρων Ταυρωπού και Σμοκόβου σε πολύ υψηλά επίπεδα αλλά, έχουν εμπλουτίσει αρκετά και τον υδροφόρο ορίζοντα, γι’ αυτό και οι στάθμες των γεωτρήσεων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Αυτό αναφέρθηκε σήμερα στο πλαίσιο σύσκεψης που έγινε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, μετά από σχετική πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη, Βασίλη Τσιάκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Καπνικού Σταθμού Καρδίτσας από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα έπεσαν 675 χιλ. βροχής που είναι αρκετά παραπάνω του Μ.Ο. της τελευταίας δεκαετίας (Μ. Ο. 10-ετίας 531 χιλ.).

Επίσης τονίστηκε ότι μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει δυσκολία στη σπορά του αραβοσίτου.

Γι’ αυτό ίσως θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η έκταση που θα καλλιεργηθεί με βαμβάκι. Όσον αφορά στις άλλες αρδευόμενες εκτάσεις, αυτές θα κυμανθούν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.

Ως έναρξη της αρδευτικής περιόδου, αναφέρθηκε ακόμα στην παραπάνω σύσκεψη, πρέπει να οριστεί η 1η Μαΐου με απόκλιση ±10 ημέρες, ανάλογα με τις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εκείνη την περίοδο και την εποχή της σποράς.

Θα ληφθεί επίσης μέριμνα για προφυτρωτικά ποτίσματα, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

Ως λήξη της αρδευτικής περιόδου πρέπει να οριστεί η 20η Αυγούστου με απόκλιση ±5 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εκείνη την εποχή και ανάλογα με την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται οι βαμβακοφυτείες (πρώιμες ή όψιμες).

Έχει προγραμματιστεί, από την 21η Αυγούστου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, να υπάρχει μια μικρή παροχή 100.000 - 200.000 περίπου m3/ημέρα από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, αφενός για οικολογικούς λόγους και αφετέρου για να ικανοποιηθούν οι αρδευτικές ανάγκες των κηπευτικών και άλλων αρδευτικών καλλιεργειών (μηδική κτλ).