Χαιρετίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε προκύψει με την ηλεκτρονική συνταγόγραφηση.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ «σε συνέχεια της από 02.06.2014 επιστολής- παρέμβασης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αναφορικά με το ζήτημα που είχε ανακύψει κατά την έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής από τον θεράποντα ιατρό και την αυτόματη αναγραφή στο τέλος της συνταγής όλων των φαρμακευτικών σκευασμάτων με την ίδια δραστική ουσία και το ξεχωριστό κόστος για το καθένα, ενημερωθήκαμε σήμερα ότι απαλείφθηκε η ανωτέρω εφαρμογή κατά την εκτύπωση.

Ο ΙΣΑ χαιρετίζει την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος, τα οποίο όπως είχαμε αναφέρει συνεπαγόταν πρόσθετο λειτουργικό κόστος για τους γιατρούς και έθετε σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και προσβλέπει ότι δεν θα επαναληφθεί.

Είμαστε πάντα στο πλευρό των ιατρών για την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός τους».