Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του έργου της τριμελούς νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την αναμόρφωση διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα, συγκροτείται στο υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με απόφαση του Γιάννη Ραγκούση.

Η Ομάδα Εργασίας, που συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, θα αποτελείται από το γενικό γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ένα νομικό σύμβουλο του κράτους και έναν υπάλληλο του δημοσίου ή ιδιώτη-εμπειρογνώμονα (κατηγορίας-εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ), προστίθεται στην απόφαση.

Πρόεδρος ορίζεται η Ευσταθία Μπεργελέ, γενική γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέλη η Μεταξία Ανδροβιτσανέα, νομική σύμβουλος του κράτους, που υπηρετεί στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του υπουργείου Παιδείας και η Γεωργία Γεωργίου, δικηγόρος, ειδικός συνεργάτης του υπουργού Εσωτερικών. Προστίθεται δε ότι η ομάδα Εργασίας υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει και παραδώσει το έργο της εντός τεσσάρων μηνών.