Για έλλειψη διαφάνειας κατηγορεί τη ΔΕΗ ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκων, κάνοντας λόγο για ηθελημένη από την πλευρά της ΔΕΗ απόρριψη φωτοβολταϊκων συστημάτων στο δίκτυο.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει πολύ περισσότερα συστήματα στα υπάρχοντα δίκτυα, ωστόσο η ΔΕΗ -ως διαχειρίστρια δικτύου- με μία σειρά από αμφιλεγόμενα τεχνικά προσκόμματα καθυστερεί την εγκατάσταση των φωτοβαλταϊκών και στην ουσία ακυρώνει τις επενδύσεις