Ανησυχούν οι διοικητικοί δικαστές  για τη «σταθερή άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να συμμορφώνεται σε δικαστικές αποφάσεις που παρεκκλίνουν από την πολιτική της» αναφερει σε ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.

Στο ίδιο κλίμα, οι διοικητικοί δικαστές αποδοκιμάζουν «τον κοινωνικό εκβιασμό που επιχειρείται διά μέσω των ευρείας δημοσιότητας πρόσφατων διαρροών του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση που τα δικαστήρια κρίνουν αντισυνταγματικές περικοπές αποδοχών επαγγελματικών ομάδων ή περικοπές συντάξεων, τότε το προκύπτον δημοσιονομικό κόστος θα καλύπτεται με νέα μέτρα που θα θίγουν τις ίδιες επαγγελματικές ομάδες στις οποίες αφορούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις».

Η Ένωση προσθέτει ότι «η εκτελεστική εξουσία οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις σε κάθε περίπτωση και όχι να επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης μόνο όταν αυτές είναι αρεστές».