Αύξηση 13,1% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Φεβρουάριο εφέτος, και αύξηση των εισπράξεων κατά 11,9%. Το α΄ δίμηνο εφέτος, ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 12,5% και των εισπράξεων κατά 11,2%.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Φεβρουάριο εµφανίζεται αύξηση των επισκεπτών κατά 32,1% και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 30,4%. Το α΄ δίμηνο, ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 30,7% και των εισπράξεων κατά 24,3%.