Η συμπεριφορά των παιδιών μπορεί να ταξινομηθεί με βάση τους τέσσερις επόμενους στόχους. 
Είναι άμεσοι στόχοι καθώς ικανοποιούν εύλογες ανάγκες του παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα στο 4moms.gr