Την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Βασίλη Ράπανου και του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννη Κασιμάτη, ζητά η διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, προκειμένου να εισηγηθούν στην ΕΤΕΑΝ την παράταση αποπληρωμής δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ, διότι βρίσκονται σε αδιέξοδο πολλές επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, «πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δανείων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ακόμα και η ίδια η λειτουργία τους. Σε πρόσφατη αλληλογραφία μας, ενημερώσαμε την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την κρισιμότητα της κατάστασης και ζητήσαμε να δοθεί παράταση της αποπληρωμής των δανείων ακόμα και με ρύθμιση του επιτοκίου. Σε απάντησή τους μας πληροφόρησαν για τη θετική τους στάση στο θέμα, πλην όμως ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει αίτημα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για παράταση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής, που απαιτείται παράλληλα με τις σχετικές ΚΥΑ».

Υπογραμμίζεται ότι, «επειδή, όπως σίγουρα γνωρίζετε, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων που φθάνουν και σε αδυναμία αποπληρωμής, φρονούμε ότι και οι τράπεζες αναγνωρίζουν το πρόβλημα και είναι έτοιμες να αποδεχθούν την παράταση εξόφλησης των δανείων. Δηλαδή από τρία χρόνια που είναι σήμερα σε έξι χρόνια, υπάρχει και σχετικό αίτημα από την ΑΤΕ. Δεδομένου ότι συνεχίζει να ισχύει η εγγύηση του δημοσίου, οι τράπεζες μπορούν να προβούν σε ρυθμίσεις και οι επιπλέον τόκοι θα βαρύνουν τις επιχειρήσεις που θα υπάγονται στη ρύθμιση. Για όλα τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία».