Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της συμπλήρωσε η Υπηρεσία Ασύλου της ΕΛ.ΑΣ. και έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα απολογιστικά στοιχεία. Η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία κατέγραψε 8.945 άτομα ως αιτούντες διεθνή προστασία, χορηγήθηκε δε διεθνής προστασία σε πρώτο βαθμό σε 926 άτομα, που ήταν υπήκοοι κυρίως Συρίας, Ερυθραίας, Σουδάν, Σομαλίας, καθώς και Παλαιστίνιοι.

Μεταξύ όσων ζήτησαν διεθνή προστασία ήταν και 430 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Το ποσοστό αναγνώρισης σε πρώτο βαθμό κυμάνθηκε στο 20,1%, δηλαδή στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε δε σημαντική αύξηση σε σχέση με το χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης του πρώτου βαθμού της παλαιότερης διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου χρόνου λειτουργίας της Υπηρεσίας η διαδικασία ασύλου αναμορφώθηκε πλήρως, ώστε να είναι πιο δίκαιη και αποτελεσματική.

Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που χορηγείται στους αιτούντες τους δίνει τη δυνατότητα νόμιμης παραμονής στη χώρα για όσο διάστημα διαρκεί η εξέταση της αίτησής τους και έχει αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ούτως ώστε να μην πλαστογραφείται εύκολα. Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας διαρκεί κατά μέσο όρο 122 ημέρες, ενώ παλαιότερα οι αιτούντες άσυλο περίμεναν αρκετά χρόνια μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου είναι αυτόνομη και υπάγεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Αττική, το Βόρειο και Νότιο Έβρο, τη Λέσβο και τη Ρόδο και Aυτοτελή Kλιμάκια Aσύλου στην Αμυγδαλέζα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.