Συνολικά 269 παραβάσεις της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις εμπορικές μεταφορές, της φορολογικής νομοθεσίας, της ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και άλλων παραβάσεων βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που έγιναν, από 9 έως 15.06.2014, σε φορτηγά εθνικών και διεθνών οδικών μεταφορών στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκροτήθηκαν 139 συνεργεία ελέγχου με συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε., κλπ) και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.215 ημεδαπά φορτηγά και 1.161 αλλοδαπά φορτηγά (Ε.Ε. – τρίτων χωρών) στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.