Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ο δήμος Αγίου Γεωργίου Αργυράδων του δήμου Κέρκυρας κατεδάφισε κεραία κινητής τηλεφωνίας σε ιδιόκτητη οικοδομή, αλλά όπως επισημαίνει η Αρχή, η διοικητική διαδικασία σε ό,τι αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές, που συνδέονται με τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, είναι πολύπλοκη και μακροχρόνια.

Είχε προηγηθεί καταγγελία των κατοίκων της τουριστικής περιοχής Αγ. Γεωργίου Αργυράδων, για τη λειτουργία της κεραίας από το 2010. Η ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι μεταξύ των προϋποθέσεων νομιμότητας μιας κεραίας, είναι η έγκριση δομικών κατασκευών από την υπηρεσία δόμησης του οικείου δήμου. Ο Συνήγορος έχει εκφράσει την άποψη ότι η έκθεση αυτοψίας των αυθαιρέτων κατασκευών που έχει κριθεί, είτε σε διοικητικό στάδιο, είτε με την εξάντληση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη - απόφαση, τόσο επιβολής των διοικητικών προστίμων, όσο και της εκτέλεσης της κατεδάφισης αυτών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται η έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης κατεδάφισης για την ίδια κατασκευή. Αρμόδια, για την εκτέλεση της κατεδάφισης των κατασκευών που κρίθηκαν ως αυθαίρετες, είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Αντιθέτως, ο δήμαρχος Κέρκυρας εξέδωσε νέα απόφαση κατεδάφισης, κατόπιν εσφαλμένης ερμηνείας των σχετικών διατάξεων από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων και της Υπηρεσίας Δόμησης Κέρκυρας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη σε επισημάνσεις προς τον δήμο και την αποκεντρωμένη διοίκηση, θεωρώντας την απόφαση του δημάρχου, ως μια απλή βεβαιωτική πράξη που δεν έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης.

Δεν χρειαζόταν δηλαδή η νέα πράξη κατεδάφισης αφού υπήρχε ήδη τελεσίδικη έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου.

Περαιτέρω, επειδή οι υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης είχαν επικαλεστεί την έλλειψη προσωπικού και κατάλληλου εξοπλισμού για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων, υπέδειξε την προβλεπόμενη δυνατότητα απομάκρυνσης της κεραίας, σε συνεργασία με τον δήμο, καθώς επρόκειτο για κατασκευή μικρής κλίμακας. Η πρόταση του Συνηγόρου έγινε δεκτή από την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία ζήτησε τη συνδρομή του δήμου Κέρκυρας. Τελικά, συνεργείο του δήμου προχώρησε στην κατεδάφιση.