Από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κληρώθηκαν τα μέλη του τριμελούς συμβουλίου επιθεώρησης και οι επιθεωρητές δικαστών και δικαστηρίων για τη νέα δικαστική περίοδο (16 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015) .

Αναλυτικότερα, πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου επιθεώρησης είναι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Σπυρίδων Μιτσιάλης, με αναπληρωτή του τον επίσης αντιπρόεδρο, Γεώργιο Γιαννούλη.

Επίσης, τα τακτικά μέλη του συμβουλίου είναι η αρεοπαγίτης, Βιολέττα Κυτέα και ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Παρασκευαίδης, με αναπληρωτές τους τον αρεοπαγίτη, Παναγιώτη Ρουμπή και τον αντεισαγγελέα του Α.Π., Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Παράλληλα, οι επιθεωρητές ανά δικαστική περιφέρεια έχουν ως εξής: Α' Περιφέρεια Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Β' Περιφέρεια Νικόλαος Τρούσας, Γ' Περιφέρεια Αθανάσιος Ακριτίδης, Δ' Περιφέρεια Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, Ε' Περιφέρεια Δημήτριος Κράνης, ΣΤ' Περιφέρεια Στυλιανή Γιαννούκου, Ζ' Περιφέρεια Δήμητρα Μπουρνάκα, Η' Περιφέρεια Βασίλειος Πλιώτας και Θ' Περιφέρεια Ιωάννα Πετροπούλου.

Τέλος, αναπληρωτές επιθεωρητές είναι: Ασπασία Καρέλλου, Δημητρούλα Υφαντή, Νικόλαος Πάσσος και Γεώργιος Παντελής.