Άλλη μία σύσκεψη με θέματα, μάλλον ήδη γνωστά, πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του έργου "Καρτερός - Επισκοπή", με τη συμμετοχή και του δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Αντικείμενο της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν επίσης κλιμάκιο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης με επικεφαλής τον Δ/ντή κ. Κων/νο Ανδρονά και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρίας (Ασφαλτική Λατομική ΑΕ) ήταν:

Η ενημέρωση για το φυσικό αντικείμενο του έργου

Η παρουσίαση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του έργου

Η καταγραφή, η συζήτηση και η επίλυση των προβλημάτων του έργου.

Ο Δήμαρχος τόνισε, ότι το εκτελούμενο έργο, αλλά και αυτό που υπολείπεται για την πλήρη ολοκλήρωση του δρόμου «Καρτερός – Επισκοπή», το οποίο ανατίθεται από την Περιφέρεια Κρήτης, στις επόμενες ημέρες στην εγκαταστημένη ανάδοχο εταιρία (Ασφαλτική Λατομική ΑΕ) επιβάλλεται να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό χρόνο επειδή η επιβάρυνση που καθημερινά δέχονται οι πολίτες μας, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στη μελέτη και τις αναγκαίες παρεμβάσεις κατά την κατασκευή του έργου, ώστε να βελτιωθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου.