Θέμα ημερών είναι να αρχίσει και πάλι η καθαριότητα στα κτίρια και τους εξωτερικούς χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δικαστική απόφαση ενέκρινε την αίτηση του ιδρύματος για δικαίωμα υπογραφής σύμβασης καθαριότητας - πάρα την εκκρεμότητα δικαστηρίου μεταξύ εργολαβικών εταιρειών - αναγνωρίζοντας το επείγον του θέματος για την δημόσια υγεία.

Η εργολαβική εταιρία θα πρέπει να συνεχίσει το έργο της καθαριότητας, ακόμη και χωρίς να έχει γίνει το δικαστήριο (έχει οριστεί για τα τέλη Αυγούστου) και άσχετα από την απόφαση που θα ληφθεί. Σε διαφορετική περίπτωση το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να προχωρήσει σε νέα ανάθεση μετά από τουλάχιστον τρεις μήνες, παραμένοντας όλο αυτό το διάστημα χωρίς καθαριότητα και θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Η σχετική απόφαση αναμένεται να υλοποιηθεί μετά την έγκρισή της από το ελεγκτικό συνέδριο.