Γράφει η 'Ελενα Σιάνου 

Μία απάντηση - παρωδία έδωσε η διοίκηση της ΔΕΗ στον υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή σχετικά με το έργο- σκάνδαλο της επιχείρησης στη Ρόδο που πρώτο έφερε στη δημοσιότητα το newpost.gr 

Ο υπουργός Εσωτερικών  επισήμανε ότι η άσκηση ποινικής δίωξης για το έργο της Ρόδου, αποκάλυψε ότι οι διαδικασίες και η διοικητική κουλτούρα της ΔΕΗ επιτρέπουν την κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ να αναθέτει έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με σημαντική υπέρβαση του προϋπολογισμού και χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση της απόκλισης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούσε να μάθει: 

1. Κατά την χρονική περίοδο 2003- σήμερα ποιες είναι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ που αφορούσαν σε σύναψη συμβάσεων έργων προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ στις οποίες υπήρχε διαφωνία (και κατά συνέπεια καταψήφιση ή αποχή) από μέλη του διοικητικου συμβουλίου. 

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ποιό είναι το (σε περίληψη) σκεπτικό της διαφωνίας (και κατά συνέπεια της καταψήφισης ή αποχής) των μειοψηφούντων μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

3. Κατά την χρονική περίοδο 2003- σήμερα ποιές είναι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ που φορούσαν σε σύναψη συμβάσεων έργων καθ' υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού (όπως αυτός προσδιοριζόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ), ποιό είναι το ποσοστό της υπέρβασης και πώς αυτό αιτιολογείται στις συγκεκριμένες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 

Από την απάντηση της ΔΕΗ προκύπτει όμως ότι η διοίκηση προσπαθεί διά της εμμέσης οδού να αποφύγει να δώσει απαντήσεις και μάλιστα με προκλητικό τρόπο. 

Συγκεκριμένα, ο  υπόδικος κ. Ζερβός για το πρώτο ερώτημα, παρέθεσε ένα κατάλογο 16 αποφάσεων,  ενώ για το δεύτερο ερώτημα όπου ζητήθηκε να γνωστοποιηθεί σε περίληψη το σκεπτικό της διαφωνίας των μειοψηφησάντων μελών του ΔΣ, η ΔΕΗ επικαλέστηκε λόγους προστασίας των μελών του ΔΣ και εμπιστευτικότητας των απόψεων τους. Τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ δια των απόψεων και της ψήφου τους επηρεάζουν / αποφασίζουν για τον τρόπο διαχείρισης Δημόσιας περιουσίας και συνεπώς οι απόψεις τους πρέπει να είναι διαφανείς και γνωστές στον κάθε φορολογούμενο πολίτη. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ντινόπουλος δεν ζήτησε τα ονόματα των μειοψηφησάντων μελών αλλά την περίληψη του σκεπτικού της διαφωνίας την δημοσιοποίηση της οποίας δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται η ΔΕΗ εκτός εάν στις καταγεγραμμένες διαφωνίες υπάρχουν καταγγελίες και στοιχεία που στοιχειοθετούν σκάνδαλα τα οποία, κατά την ΔΕΗ, δεν πρέπει να πληροφορηθεί το κοινοβούλιο και , μέσω αυτού , ο Ελληνικός λαός. 

Επίσης, ο κ. Ντινόπουλος ζήτησε να γνωστοποιηθούν οι αποφάσεις του ΔΣ για την περίοδο 2003 - σήμερα που αφορούν σε συμβάσεις καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού , το ποσοστό της υπέρβασης και η αιτιολόγηση της υπέρβασης στις αποφάσεις του ΔΣ.  Η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι οι αποφάσεις αυτές είναι ελάχιστες και ότι σε κάθε περίπτωση εξετάζει το εύλογο του τιμήματος και προχωρά σε ανάθεση μόνο αν υπάρχουν «ικανοποιητικές αιτιολογήσεις»’. Παρά ταύτα δεν παραθέτει τις ελάχιστες αυτές συμβάσεις ούτε βεβαίως και το ύψος της υπέρβασης και τις σχετικές «ικανοποιητικές αιτιολογήσεις» .  

Προσπαθώντας δε να αιτιολογήσει την άρνηση παροχής των αιτηθέντων στοιχείων, αναφέρει ότι πρέπει δήθεν να ανατρέξει σε αρχεία προ 15ετίας ( και γιατί αυτό είναι δήθεν πρόβλημα ή λόγος καθυστέρησης; ) για να αντλήσει τα στοιχεία ξεχνώντας ότι στην ίδια παράγραφο η ιδια η ΔΕΗ αναφέρει ότι οι συμβάσεις καθ’ υπέρβαση του προϋπολογισμού ανατίθενται μόνο αν υπάρχουν επαρκείς αιτιολογήσεις των υπερβάσεων. Και βεβαίως οι σχετικές αιτιολογήσεις υπάρχουν στις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ οι οποίες ασφαλώς και δεν έχουν καταχωρηθεί σε αρχεία 15ετίας αφου ελήφθησαν την τελευταία 10ετία !! Η ΔΕΗ δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται την δημοσιοποίηση των αιτηθέντων στοιχείων εκτός εάν από την δημοσιοποίηση καταδειχτεί ότι υπήρξαν , όπως καταγγέλλεται , περιπτώσεις σκανδαλωδών υπερβάσεων του προϋπολογισμού χωρίς «ικανοποιητικές αιτιολογήσεις». 

ΥΓ. Αύριο έρχεται άλλη μία αποκάλυψη του newpost.gr για τον τρόπο που χειρίζονται τα χρέη εκδοτικών οίκων ο υπόδικος Αρθούρος Ζερβός και ο νομικός σύμβουλος της Επιχείρησης Αργύρης Οικονόμου...