Από το κόσκινο της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης περνά ο Δήμος της Άρτας. 

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι επιθεωρητές έπιασαν δουλειά, ελέγχοντας δύο βασικά θέματα.

Την τοποθέτηση υπαλλήλων σε διευθυντικές θέσεις και τη νομιμότητα των αποφάσεων που τις συνοδεύουν και οικονομικά ζητήματα για τα οποία είχαν προηγηθεί καταγγελίες στον κ. Λέανδρο Ρακιντζή.

Από αρκετές πλευρές ο έλεγχος αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρός, ωστόσο από την πλευρά της δημοτικής αρχής, παρουσιάζεται ως έλεγχος ρουτίνας, ανάλογος με αυτούς που έχουν προηγηθεί και σε άλλους δήμους.

TAGS