Δεν ήταν μόνο τα νερά της βροχής που έπνιξαν τα Νέα Μουδανιά Θεσσαλονίκης.

Βοθρολύματα ξεχείλισαν από τους αγωγούς και αναμείχθηκαν με τα όμβρια κάνοντας την κατάσταση ανυπόφορη στην περιοχή.