Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα στελέχωσης των ιδιωτικών κλινικών, αλλά και νομιμοποιούνται δαπάνες ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού των νοσοκομείων, κατέθεσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Η τροπολογία προβλέπει πως ο υπολογισμός του αναγκαίου προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών συναρτάται με την πληρότητα των κλινών τους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, σημειώνεται ότι η μείωση του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% εκείνου που προβλεπόταν από το Προεδρικό Διάταγμα, βάσει του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια της εκάστοτε κλινικής. Η μείωση, όπως διευκρινίζεται, δεν αφορά το προσωπικό των ειδικών μονάδων, των συγκροτημάτων επεμβάσεων και των διαγνωστικών εργαστηρίων.

Η τροπολογία δίνει, επίσης, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, τη δυνατότητα ανανέωσης των τρίμηνων αποφάσεων μετακινήσεων προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι μετακινήσεις αυτές, αφορούν πάντα την ίδια Υγειονομική Περιφέρεια και αποφασίζονται από τον Διοικητή της.

Τέλος, η προτεινόμενη τροπολογία δίνει τη δυνατότητα νομιμοποίησης δαπανών ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού των νοσοκομείων, ορίζοντας ότι, σε περίπτωση που οι προμήθειες δεν προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών του ν.3846/2010, θεωρούνται νόμιμες εφόσον δεν υπερβαίνουν τις συμφωνηθείσες συμβατικές τιμές της τελευταίας σύμβασης.