Αποδεκτή έκανε τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας για συνεργασία με το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές», το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου INALCO-Sorbonne Paris Cité της Γαλλίας.

Με τη συμφωνία προβλέπεται η συμμετοχή καθηγητών του γαλλικού ιδρύματος στο πρόγραμμα διδασκαλίας και εξέτασης του μεταπτυχιακού προγράμματος του ελληνικού.

Η συνεργασία θα ενδυναμώσει την εξωστρέφεια και τη δυναμική που έχει αναπτύξει το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος ενός δικτύου αξιόπιστων εκπαιδευτικών μονάδων στους τομείς Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Τα μαθήματα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα γίνονται αποκλειστικά στην Αγγλική, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή φοιτητών και από το εξωτερικό, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 λήγει στις 30 Ιουνίου.