Εργασίες ύδρευσης θα εκτελεστούν στην περιοχή του Κάστρου, από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ιωαννιτών».

Εξ αιτίας των εργασιών αυτών θα γίνουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ι. Το κλείσιμο της οδού Βησσ. Μακρή από 24/06/2014 μέχρι και 24/06/2014.

ΙΙ. Το κλείσιμο της οδού Προκοπίου Ιστορικού από 25/06/2014 μέχρι και 26/06/2014.

ΙΙΙ. Το κλείσιμο της οδού Γλυκήδων την 27/06/2014 και την 30/06/2014.

IV. Το κλείσιμο της οδού Μάνθου Οικονόμου από 01/07/2014 μέχρι και 02/07/2014.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω των υπολοίπων οδών του Κάστρου με κατάλληλη σηματοδότηση.