Κλειστό είναι το ρεύμα καθόδου της Βασ. Σοφίας στο ύψος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η κυκλοφορία έχει διακοπή λόγω συγκέντρωσης των σχολικών φυλάκων έξω από το υπουργείο.