Καθ' όλο το 24ωρο, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες θα μπορούν να γίνονται πλέον οι ηλεκτρονικές καταθέσεις δικογράφων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στον νόμο 4267/2014 (άρθρο 19 παράγραφος 5), ο οποίος ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλήφθηκε διάταξη με την οποία επεκτάθηκε το ωράριο κατάθεσης ηλεκτρονικών δικογράφων πέραν του ωραρίου λειτουργίας των γραμματειών των δικαστηρίων.