Την αντίθεσή του στην αξιοποίηση μεγάλης έκτασης του Δημοσίου, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, που βρίσκεται στην περιφέρεια του δήμου Ναυπλιέων εξέφρασε με ψήφισμα διαμαρτυρίας, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, το δημοτικό συμβούλιο.

Μεταξύ άλλων, το δημοτικό συμβούλιο επισημαίνει ότι «η ένταξη ακινήτων του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίησή τους και η διαφαινόμενη μεταβίβασή τους σε ιδιώτες θα επιφέρει τεράστια ζημιά στο Δημόσιο, ανεπανόρθωτη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και τεράστιο πλήγμα στην ιστορική και αρχαιολογική αξία του Δήμου Ναυπλιέων και γενικότερα της Αργολίδας».

«Το έγκλημα αυτό που σχεδιάζεται θα έχει αρνητικά αποτελέσματα και για τις μελλοντικές γενιές στις οποίες είμαστε υπόλογοι, αφού "βγαίνουν στο σφυρί" πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, όπως οι παραλίες Καραθώνα και Κονδύλι στον Δήμο Ναυπλιέων, τα ΞΕΝΙΑ και οι εδαφικές εκτάσεις επί των οποίων έχουν τις εγκαταστάσεις τους, που βρίσκονται σε ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας περιοχές, ο Αμφιτρύωνας στο Ναύπλιο, σημαντικά οικόπεδα, όπως αυτά που βρίσκονται παραπλεύρως του Αγίου Αναστασίου στο Ναύπλιο, κάποια οικόπεδα που βρίσκονται εντός προστατευμένου υγροβιότοπου, καθώς επίσης και κτίρια, όπως αυτό της παλιάς εφορίας στον μεγάλο δρόμο στο Ναύπλιο» τονίζεται στο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου και προστίθεται: «Απαιτούμε την άμεση απένταξη των οικοπέδων και των κτιρίων».

Σε αυτό το πλαίσιο, συγκροτήθηκε συντονιστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων και φορέων και θα παρακολουθεί το θέμα, θα αποφασίζει για τη λήψη μέτρων, ενώ ανά 20ήμερο θα ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο και την τοπική κοινωνία για τα αποτελέσματα των ενεργειών της.

Επιπλέον, το δημοτικό συμβούλιο θα τυπώσει πληροφοριακό υλικό που θα διακινηθεί μέσω των λογαριασμών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ναυπλίου, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες του δήμου, θα οργανώσει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις και θα τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες σε δύο γλώσσες στα επίμαχα ακίνητα για την πληροφόρηση ντόπιων και επισκεπτών, ενώ αποφάσισε «να εξεταστεί κάθε δυνατότητα ακύρωσης της όλης διαδικασίας των εκποιήσεων, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς της πόλης».