Αναστολή λειτουργίας του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος που συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη 5 Απριλίου 2011 με θέμα την θεσμική και ακαδημαϊκή του λειτουργία .

Παράλληλα καλεί σε σύσκεψη για την επόμενη Τρίτη. Καταγγέλλει μάλιστα ότι σήμερα 12 μήνες μετά το διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΔΕ από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη συνάντηση με τα θεσμικά όργανα του Τμήματος, καμιά συνάντηση με τα μέλη ΔΕΠ, ακόμη και στο επίπεδο της απλής γνωριμίας.