Προς το υπουργείο Δοικητικής Μεταρρύθμισης κατευθύνονται με μοτοσικλέτες δημοτικοί αστυνομικοί, πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί διαμαρτύρονται για τις απολύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως «θάνατο», ζητώντας παράλληλα να απορροφηθούν όλοι οι μη διοριστέοι οι οποίοι σύμφωνα με τους πίνακες του ΑΣΕΠ είναι περισσότεροι από 220.