Νέος όροφος ανοίγει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Πρόκειται για την προσθήκη ενός ορόφου 1.000 τ.μ. στην οροφή της Ψυχιατρικής Κλινικής, που θα δώσει λύση σε μια σειρά χρόνιων σοβαρών χωροταξικών ζητημάτων και θα συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου. 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση του έργου μέσω των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ. Το αμέσως επόμενο διάστημα ο ανάδοχος μελέτης εγκαθίσταται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και ξεκινά να μελετά το έργο. Σε διάστημα τριών μηνών θα πρέπει να παραδοθεί η οριστική μελέτη.