Τους βασικούς στόχους του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη μετανάστευση παρουσίασε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας κατά την ομιλία του σε εκδήλωση.

Όπως είπε, πρέπει να βελτιωθούν οι δείκτες ώστε «το ισοζύγιο εισερχομένων-εξερχομένων παράνομων μεταναστών να διαμορφωθεί από το 1 προς 2 σε 1 προς 3». Ταυτόχρονα άσκησε κριτική στα κράτη – μέλη της ΕΕ λέγοντας πως η συμβολή τους έναντι των κρατών που δέχονται μεταναστευτικές πιέσεις είναι μέτρια, λέγοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται πραγματικά να υπάρξει καταμερισμός βαρών.

Την ίδια ώρα επεσήμανε πως οι προτάσεις αναδιατύπωσης που έκανε η ελληνική προεδρία για την προσαρμογή του πλαισίου σχετικά με τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, έγιναν δεκτές.

Πρόκειται για την οδηγία για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασύλου, την οδηγία για τις Προϋποθέσεις Υποδοχής, την οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου, τον Κανονισμό του Δουβλίνου και τον Κανονισμό Eurodac.