Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προβλέπεται ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, με τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στη συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπεται επιπλέον ότι παρατείνεται έως τα τέλη του χρόνου  η προθεσμία για την εκκαθάριση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, που συμπληρώνει τις υφιστάμενες διατάξεις για τις σειρές προτεραιότητας των ειδικευόμενων ιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ που ενοποιήθηκαν με το ν. 4052/2012.

Η τροπολογία παρέχει στον υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να ορίζει τα νοσοκομεία στα οποία θα τηρείται ξεχωριστή σειρά προτεραιότητας για ειδίκευση κατά οργανική μονάδα της έδρας τους και των αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων τους.