Σε δόσεις θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δήμο Πειραιά οι οφειλέτες μέχρι τις 14 Αυγούστου του 2014. 

Σύμφωνα με το δήμο, όσοι προσέλθουν στα ταμεία θα μπορούν να καταβάλλουν τμηματικά το ποσό που οφείλουν  από 24 μέχρι 100 δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εισπράξεων του Δήμου Πειραιά στο Δημαρχείο.