Οι «έξυπνες» στάσεις για λεωφορεία και τρόλεϊ είναι γεγονός! 

Όπως προκύπτει από τη συμφωνία Σύμπραξης ΣΔΙΤ μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «Advanced Transport Telematics» που συνέστησε ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης «Ένωση Προσώπων Intrasoft International S.A. - Intrakat», αναμένεται να εγκατασταθεί εξοπλισμός σε 1750 λεωφορεία και 250 τρόλεϊ για την παρακολούθηση του συγκοινωνιακού έργου σε πραγματικό χρόνο και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού για την εκτέλεση των δρομολογίων μέσω 1000 «έξυπνων» στάσεων. 

Στα πλαίσια του εκσυχρονισμού των συγκοινωνιών, αναμένεται να λειτουργήσει διαδραστικό σύστημα πληροφόρησης για τις γραμμές και τα δρομολόγια μέσω ίντερνετ.

H σύμβαση είναι δωδεκαετής, προβλέπει την κατασκευή και υλοποίηση του έργου εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής και τη διαχείριση και λειτουργία του έργου για 10 χρόνια και 6 μήνες από τον ανάδοχο

Ο ανάδοχος θα αποπληρώνεται κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών που θα ελέγχει συνεχώς την καλή λειτουργία του έργου. 

Μετά το πέρας των 12 ετών το σύστημα θα μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου στον ΟΑΣΑ.