Με τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας αλλάζει τον τρόπο που θα γίνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών με στόχο να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται περισσότερες οικογένειες. 

Έτσι αναμένεται να διευρυνθούν τα κοινωνικά κριτήρια και να προστεθεί και το κριτήριο του ετήσιου εισοδήματος

Σύμφωνα με το Βήμα «όλοι οι επιτυχόντες που, είτε έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον το ετήσιο κατά το περασμένο έτος εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των 9.000 ευρώ κατά κεφαλήν».

Εκτός από το εισοδηματικό κριτήριο αναμένεται να μειωθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες με τις μετεγγραφές να ολοκληρώνονται διοικητικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο την αίτηση ενός φοιτητή στο Ίδρυμα που δικαιούνται μετεγγραφής.

Με τις αλλαγές αυτές στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι  να μετεγγραφούν κοντά στον τόπο κατοικίας όσοι περισσότεροι φοιτητές είναι δυνατόν.