Σε σύμβουλο Επικρατείας, προήχθη ο εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων, Κωνσταντίνος Νικολάου, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.