Μετεγγραφές με μοναδικό κριτήριο το εισόδημα θα πραγματοποιούνται από το 2014. 

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας εκτός από τις προϋποθέσεις του Νόμου 4264 Άρθρο 53 , θα έρθει τροπολογία άμεσα στη Βουλή, που θα παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς θέσης με μοναδικό κριτήριο την εισοδηματική κατάσταση.

«Ειδικότερα θα οριστεί το ποσό των 9.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας του επιτυχόντα. Ο αριθμός των επιτυχόντων που θα δικαιούνται μετεγγραφής, με βάση αυτό το κριτήριο, δεν θα ξεπερνά το 10% επί των εισαχθέντων στα ΠανεπιστήμιαΤΕΙ υποδοχής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιουμένων μεταφοράς θέσεων (μετεγγραφής) είναι ανώτερος του ποσοστού του 10% μοναδικό κριτήριο κατάταξης θα είναι ο βαθμός εισαγωγής».