Γιατροί, επιχειρηματίες, αθλητικά σωματεία και συνταξιούχοι έπεσαν μεταξύ άλλων στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ

Σε ελέγχους που πραγματοποίησε το Σωμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τον Ιούνιο προέκυψαν δεκάδες περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων ή εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος από τη Ρωσία ενώ μεταξύ των παραβατών είναι και άτομα που περιλαμβάνονται στη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ

Συγκεκριμένα, η Περ/κή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε ότι σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα πραγματοποιήθηκε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων,ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ. 

Επίσης 11 φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι υπηρεσίας, τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011. 

Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 ύψους 14.824.590 ευρώ σε 10 φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα σε έναν ιατρό, έναν ζωγράφο,  έναν δικηγόρο, 2 μέλη εταιρειών, έναν ναυτικό πράκτορα,  2 συνταξιούχους,   και έναν εμπορικό αντιπρόσωπο. 

Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν  περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ). 

Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011, ενώ δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ. 

Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι 5 επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ. 

Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι δύο Ιατροί και ένας πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ, ενώ μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ. 

Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου διαπίστωσε ότι τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων. 

Επίσης σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων, ενώ 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, δ/νοντες σύμβουλοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ. 

Η Περ/κή Δ/νση Ιονίων νήσων διαπίστωσε ότι επιχείρηση στου Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ  κατά τα έτη 2006-2012. 

Η Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου, διαπίστωσε ότι εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες, ενώ ιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ. 

Η Περ/κή Δ/νση Δυτ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ. 

Η Περ/κή Δ/νση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε ΦΠΑ  ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.  

Η Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας  διαπίστωσε ότι 5 αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά Τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. ενώ δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 262.063 ευρώ με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων. Επίσης, βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.

Η Επιχ/κή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαπίστωσε φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν  φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
Αντίστοιχα συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων, ενώ στο πλαίσιο έρευνας  κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών. 

Παράλληλα καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ, έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ και δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.

Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε ότι σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες, δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ, ενώ δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ. 

Επίσης στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών,  καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο ύψους 107.284 ευρώ.

Τέλος, η Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε ότι ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 φιάλες βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης και συνετάγη μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.