Σοβαρή μόλυνση προκαλούν τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αφού όπως παραδέχθηκε το ίδιο το υπουργείο Άμυνας, πετούν τα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία απόβλητά τους στις αποχετεύσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, το υπουργείο ομολογεί πως «δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές διαχείρισης των υγρών αποβλήτων που τα εργαστήρια (βιοχημικά, αιματολογικά, κλπ) των νοσοκομείων» και πως «στην παρούσα φάση τα υπόψη υγρά απόβλητα απορρίπτονται στο κοινό αποχετευτικό δίκτυο. Η εν λόγω διαπίστωση καταγράφτηκε ως μείζων παρατήρηση και η εκτέλεση των σχετικών έργων θα προγραμματιστεί από τα Γ.Ε. ως πρώτης προτεραιότητας».

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας, Ευ. Βενιζέλος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το μόνο νοσοκομείο που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια είναι το νεότευκτο 424 Σ.Ν.