Το ποσό των 122.228.087,83 ευρώ χορήγησε σε 64 δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ποσό αυτό αφορά στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων των μηνών Μάιος- Ιούνιο αλλά και τα επιδόματα που αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων για συνταξιούχους αναπηρίας.

Επίσης, το υπουργείο κατανέμει 5.668.310 ευρώ στις περιφέρειες για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόµο δικαιούχους, για τον μήνα Ιούνιο.