Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Παιδείας τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο οι μαθητές και οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στα στοιχεία εκτιμάται ότι θα υπάρξει μικρή άνοδος των βάσεων στις ιατρικές και τις πολυτεχνικές σχολές και σαφώς μεγαλύτερη στις νομικές.

Αντίθετη πορεία θα έχουν οι βάσεις στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο όπου οι λιγότεροι υποψήφιοι (- 20,6% σε σχέση με πέρυσι) αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη πτώση τις χαμηλές σχολές του πεδίου.

Πίεση θα δεχθούν οι βάσεις στις σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων μεγάλων αστικών κέντρων.

Εκτιμάται επίσης ότι η άνοδος των βάσεων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν δεν εντασσόταν το επιπλέον 20% των θέσεων των γενικών κατηγοριών στη γενική σειρά όλων των υποψηφίων.

Ανοδικές πιέσεις αναμένεται να καταγραφούν και σε σχολές της περιφέρειας οι οποίες έχουν το ίδιο αντικείμενο σπουδών με αυτές των αστικών κέντρων (πχ μαθηματικές, φιλοσοφικές) δεδομένου ότι φέτος οι μετεγγραφές είναι ελεύθερες για τις ειδικές κατηγορίες.

Μεγάλα ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση καταγράφονται στη Φυσική Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2 (69,46%), στην Ιστορία Γενικής Παιδείας (60,63%), στα Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2 (60,33%), στην Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (49,76%) και στα Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (41,65%). Σημειώνεται πάντως, ότι τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Τέλος, περισσότεροι ήταν οι αριστούχοι εφέτος (βαθμός 18-20) στη Φυσική Γενικής Παιδείας (46,52%), τη Βιολογία Γενικής Παιδείας (30,48%), τη Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης (26,97%), την Ηλεκτρολογία Τεχνικής Κατεύθυνσης 1 (37,74%), τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας (24,17%).