Στα ύψη διαμορφώνονται οι βάσεις για τις περιζήτητες σχολές των Πανεπιστημίων φέτος. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, για να μπει κάποιος στην πλέον υψηλόβαθμη σχολή, την Ιατρική Αθηνών, υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει πάνω από 19.000 μονάδες από 18.916 μονάδες πέρυσι.

Αντίστοιχα περισσότερες από 19.000 μονάδες θα χρειαστούν και για την εισαγωγή σε άλλες περιζήτητες σχολές όπως των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.  

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η άνοδος των βάσεων οφείλεται στο γεγονός πως οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες σε σύγκριση με πέρυσι. 

Συγκεκριμένα, φέτος το ποσοστό των αριστούχων με γενικό βαθμό πρόσβασης πάνω από 18 σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας το 9,48% έναντι 5,7% πέρυσι ενώ αντιθέτως μειώθηκε σχεδόν στους 5.000 ο αριθμός των υποψηφίων με βαθμό κάτω από 10, γεγονός που θα ωθήσει ανοδικά το «κατώφλι εισαγωγής» σε ΤΕΙ

Όπως αναφέρεται συνολικά οι βάσεις θα κινηθούν με διαφορετικές «ταχύτητες» και πρόσημο, καθώς θα συναρτηθούν με τη ζήτηση και τις αυξομειώσεις στον αριθμό των θέσεων σε κάθε σχολή.