Δημοπράτηση μιας σειράς συγκοινωνιακών και αντιπλημμυρικών έργων ενέκρινε η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στα συγκοινωνιακά έργα περιλαμβάνονται συντηρήσεις του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στην Περιφερειακή Ενότητα, συντηρήσεις ηλεκτροφωτισμού, εργασίες αποκατάστασης προστατευτικών στηθαίων, σημάνσεις, κατασκευές προσβάσεων, συντηρήσεις εργοταξίων και σταθμών αποχιονισμού, ασφαλτοστρώσεις αλλά και η αποκατάσταση της γέφυρας Μπέλλευ στο Λουδία. 

Το κόστος ανέρχεται στα 3.857.000 ευρώ.

Στα αντιπλημμυρικά έργα κόστους 1.050.000 ευρώ, προβλέπουν τον καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων βορείου και νοτίου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας,  καθαρισμός της κοίτης του χειμάρρου Νέας Απολλωνίας, συντήρηση των οχετών αλλά και επεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.