Άρχισε η υποβολή αιτήσεων προς τον ΟΑΕΔ για την εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης για το έτος 2014 – 2015.

Οι αιτήσεις υποβάλονται στις γραμματείες των σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες, ενώ δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από το 1991 έως και το 1998.

Οι αιτούμενοι πρέπει να έχουν έχουν αποφοιτήσει από την πρώτη τάξη επαγγελματικών ή γενικών λυκείων. 

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών που απαιτείται σε κάποια τμήματα, η υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί από τις 25 Αυγούστου έως τη συμπλήρωσή τους, ή το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

Ακόμη 2.075 μαθητές αναμένεται να εισαχθούν στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) σε τμήματα που αφορούν 22 ειδικότητες. 

Οι αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται από χθες Πέμπτη και θα διαρκέσουν έως τις 18 Ιουλίου και από τις 25 Αυγούστου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου στις  Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ

Προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι δικαιούχοι να έχουν γεννηθεί από το 1994 έως το 1999, δηλαδή να είναι έως 20 ετών και να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου. Η επιλογή των μαθητών γίνεται με κοινωνικά κριτήρια και με βάση το βαθμό τίτλου σπουδών.