Το 90% των ανέργων δεν λαμβάνει το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού. 

Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία, που δημοσιεύουν «Τα Νέα» μόλις το 10% των ανέργων παίρνουν το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ενώ το πρόσθετο επίδομα των 200 ευρώ το μήνα παίρνει μόλις το 1,5% του συνόλου των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων.

Πιο συγκεκριμένα, 1.172.817 άνεργοι, δηλαδή το 90% είναι αποκλεισμένοι από  το επίδομα, λόγω των αυστηρών περιορισμών που θέτει η νομοθεσία. 

Πρόκειται για μία σειρά από προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ελάχιστο αριθμό ημερομισθίων που πρέπει να έχει ο άνεργος τα τελευταία χρόνια και άλλους όρους, οι οποίοι στη χώρα μας – εξαιτίας των πρωτόγνωρων διαστάσεων που προσέλαβε η κρίση – λειτουργούν αποτρεπτικά προκειμένου μεγάλες κατηγορίες ανέργων να ενταχθούν στους δικαιούχους του επιδόματος.

Το επίδομα λαμβάνουν μόνο 102.026 άτομα σε σύνολο 1.274.843 ανέργων.

Επίπλεον, σύμφωνα με τα στοιχεία:

- Μόλις 102.026 άτομα σε σύνολο 1.274.843 ανέργων παίρνουν το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ

-Ο συνολικός αριθμός των μακροχρόνια ανέργων φτάνει τα 510.404 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόσθετο επίδομα των 200 ευρώ τον μήνα το λαμβάνει μόλις το 1,5% του συνόλου των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων

-Κατά την τετραετία των δύο Μνημονίων (2010 - 2014) καταγράφηκε αύξηση κατά 45% στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων και μείωση κατά 47% στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας.