Οκτώ εκατ. ευρώ θα κατανείμει το υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων.

Το ποσό κατανέμεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της ΕΕΤΑΑ.