Ένα ιδιαίτερο σεμινάριο διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Νεαροί ρομά δηλαδή, παρακολούθησαν το σεμινάριο «Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που υλοποίησε η ΜΚΟ «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων» με στόχο την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων προκειμένου να πάρουν πρωτοβουλίες για δράση και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τους.

Μέσω βιωματικής μάθησης οι συμμετέχοντες αναζήτησαν τρόπους για να ωθήσουν τα παιδιά των ρομά να πηγαίνουν σχολείο, να σταματήσουν να παντρεύονται σε πολύ νεαρή ηλικία.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 20 άτομα, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εκ των οποίων οι 12 ήταν ρομά και οι υπόλοιποι προέρχονταν από διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα σχετικά με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι διοργανωτές φιλοδοξούν πως θα δημιουργηθεί δίκτυο νέων ρομά που θα παρεμβαίνει σε ανισότητες και θα προσφέρει λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του εθελοντισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιστορικές αναφορές και ανάλυση περιπτώσεων στις οποίες εντοπίζονται ρατσιστικές συμπεριφορές κατά των Ρομά, προβολή ντοκιμαντέρ, συζητήσεις με διαμεσολαβητές και ειδικούς, εργαστήρια σχετικά με την εφαρμογή ιδεών και δράσεων κ.α.