Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται θέματα δαπανών της Υπήρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, με τη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα κατ' εξαίρεση πληρωμής δαπανών της ΥΠΑ, ύψους 20 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων τα δύο τελευταία χρόνια και αφορούν τη λειτουργία των αεροδρομίων της χώρας.

Οι δαπάνες αφορούν μισθώματα, φύλαξη, καθαριότητα, λειτουργικές ανάγκες και έχουν πραγματοποιηθεί «λόγω της ανάγκης κάλυψης επειγουσών λειτουργικών αναγκών, σε συνδυασμό με τις μειωμένες κατά περίπτωση, εγκεκριμένες πιστώσεις κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα».

TAGS