Στην επίλυση μιας πολυετούς εκκρεμότητας, που αφορά διοριστέους του ΑΣΕΠ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν μέσω του αξιοκρατικού συστήματος του Ν. 2190/1994 (νόμος Πεπονή) και έχουν κριθεί ως επιτυχόντες, προχωράει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2014, λαμβάνοντας υπόψιν τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης, την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης με εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου προσωπικό και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, προχώρησε σήμερα στην έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη 791 ατόμων από τους συγκεκριμένους επιτυχόντες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται βάσει των αιτημάτων που υπέβαλαν τα Υπουργεία για έγκριση από την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει πάντα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2014.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα συναντήθηκε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αδιόριστων ΑΣΕΠ, Δημήτρη Χαρίτου, στον οποίο παρουσίασε αναλυτικά το σχέδιο του Υπουργείου για τους επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε:

«Το Υπουργείο έχει ξεκαθαρίσει ότι οι περιορισμένες προσλήψεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το 2014, θα γίνουν με προγραμματισμό και δίνοντας πάντα προτεραιότητα σε επιτυχόντες αδιόριστους υπαλλήλους από παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Με τη σημερινή μας απόφαση προχωρούμε στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας δίνοντας την τελική έγκριση για την πρόσληψη 791 επιτυχόντων σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Οι υπάλληλοι αυτοί θα στελεχώσουν υπηρεσίες αιχμής που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης του πολίτη. Παραμένουμε σταθεροί στην κεντρική μας άποψη ότι σε κάθε καινούργια πρόσληψη που θα γίνεται στο δημόσιο, προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν επιτυχόντες από παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στο βαθμό βέβαια που πληρούνε τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των θέσεων οι οποίες προκηρύσσονται».

Από την πλευρά του, ο κ. Χαρίτου σημείωσε:

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό και να του αναγνωρίσουμε ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της συγκεκριμένης αδικίας, πάντα μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα».

Ειδικότερα, οι 791 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, βάσει της διάταξης του άρθρου 51 του Νόμου 4250/2014, κατανέμονται ανά υπουργείο ως εξής:

- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 14

- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (κεντρική υπηρεσία): 15

- Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (εποπτευόμενοι φορείς): 477

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία): 98

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς): 32

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εποπτευόμενοι φορείς): 2

- Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενικές Γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς): 61

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: 1

- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: 24

- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 67

Επιπλέον 203 επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ έχουν ήδη κατανεμηθεί στα Υπουργεία:

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (κεντρική υπηρεσία): 4

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εποπτευόμενοι φορείς): 21

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: 49

- Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία): 13

- Πολιτισμού και Αθλητισμού (εποπτευόμενοι φορείς): 2

- Εθνικής Άμυνας: 39

- Ναυτιλίας και Αιγαίου: 16

- Αγροτικής Ανάπτυξης (κεντρική υπηρεσία): 43

- Αγροτικής Ανάπτυξης (εποπτευόμενοι φορείς): 3

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 6

- ΑΣΕΠ: 7