Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή γιατρού  που ζητούσε να ακυρωθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσής του.

Πρόκειται για καθηγητή μαιευτικής γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντή της μαιευτικής-γυναικολογικής κλινικής του περιφερειακού πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών ο οποίος είχε απολυθεί καθώς είχε «βαπτίσει» βοηθό του γιατρό.

Ο βοηθός του, όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, παρότι δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα προέβαινε σε εξετάσεις ασθενών, έγραφε συνταγές, μεταξύ των οποίων πολλές ήταν πλαστές, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν τα ασφαλιστικά Ταμεία 431.152 ευρώ, ποσόν το οποίο οικειοποιήθηκε ο βοηθός.

Τελικά, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν, με την υπ’ αριθμ. 2109/2014 απόφασή τους, ότι η πειθαρχική ποινή του καθηγητή αιτιολογείται νόμιμα και επαρκώς, και ήταν η προσήκουσα. Απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του και επικύρωσε την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης, ενώ του επέβαλε δικαστική δαπάνη 460 ευρώ.