Η διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας “πήρε το κλειδί” αλλά και ένα χρέος 100 εκατ. ευρώ, λόγω οφειλών των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης απογραφής.

Έτσι η νέα διοίκηση καλείται να λύσει έναν “Γόρδιο Δεσμό” καθώς καλείται να αναπτύξει το δικό της σχεδιασμό σε έργα και δράσεις, με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες εξαιτίας της κρίσης,αλλά και με την κρατική χρηματοδότηση, που δεν θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το φλέγον ερώτημα είναι από πού θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την κάλυψη των οφειλών, καθώς μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, το χρέος των τεσσάρων πρώην Νομαρχιών προκύπτει ότι ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ, χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται το χρέος των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων των πρώην Νομαρχιών.

Τα 70 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και σε δράσεις και προγράμματα που υλοποιήθηκαν.

Ένα ακόμη βάρος για την αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι το ποσό των 31.700.000 ευρώ για έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του ΕΣΠΑ, αλλά ακόμη δεν έχουν εκταμιευθεί τα κονδύλια, προκειμένου να αποπληρωθούν.

Αν σε όλα αυτά προστεθούν και τα περίπου 15 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για έργα των τεσσάρων νομών, που έχουν ενταχθεί αλλά δεν έχουν δημοπρατηθεί, τότε το άνοιγμα της Περιφέρειας αγγίζει τα 115.000 ευρώ.

Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι τα 70 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί καθαρό χρέος, ενώ τα οικονομικά στοιχεία ανοίγουν στην τελική τους μορφή στα μέλη της Επιτροπής Απογραφής, η οποία συγκαλείται την ερχόμενη Δευτέρα.

Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη με αποκλειστικό θέμα τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Ενώ την ερχόμενη Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας συγκαλείται σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις. Η πρώτη για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και η δεύτερη για την έγκριση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος.